ภาคกลาง

ชื่อร้านค้าสาขาบ้านเลขที่/หมู่/อาคารซอยและถนนแขวง/ตำบลเขต/อำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์
ร้านบัวจันทร์ เพ็ทมาร์ทสาขา อยุธยา155/110-112 หมู่ที่ 3ต.คลองสวนพลูอ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา13000
ร้านกิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ทสาขา สระบุรี114/3ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรีจ.สระบุรี18000
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา กำแพงเพชร37273ถนนราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมืองจ.กำแพงเพชร62000
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา บ้านคลอง294/4 ถนนสีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองจ.พิษณุโลก65000
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา พิษณุโลก302/32 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองจ.พิษณุโลก65000
ร้านฮั่วเฮง539/7 ถนนเกษมสุขุม ต.แม่กลองอ.เมืองสมุทรสงครามจ.สมุทรสงคราม75000
สระบุรีเพ็ทช็อป209/14 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียวอ.เมืองสระบุรีจ.สระบุรี18000
ลายจุด เพ็ทมาร์ท77/1 ม. 8 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแคจ.สระบุรี18230
ร้านกิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท (อยุธยา)7/3 ม. 1 ถนนจักรพรรดิ์ ต.ประตูชัย อ.เมืองพระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา13000
ร้านป.ปลางาม18/37 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ต.ในเมืองอ.เมืองพิษณุโลกจ.พิษณุโลก65000
ฉลองชัย(แม่กลอง)132/13-14 ถนนปากทางต.แม่กลองอ.เมืองสมุทรสงครามจ.สมุทรสงคราม75000
รัานคิงคอง เพ็ทช็อปสาขา โรจนะ19/32-33 ม. 4ต.สามเรือนอ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา13210
รัานคิงคอง เพ็ทช็อปสาขา โลตัสอยุธยา126 ม. 3ถนนสายเสายเอเชียต.คลองสวนพลูอ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา13160
เพ็ทสมายล์151/1 ม. 5ต.หัวรออ.เมืองพิษณุโลกจ.พิษณุโลก65000
ร้านเพื่อนสัตว์เลี้ยง1/50ถนนสระหลวงต.ในเมืองอ.เมืองพิจิตรจ.พิจิตร66000
บจก.แต่ซุ่งไถ่ เทรดดิ้ง46ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่ออ.เมืองอ่างทองจ.อ่างทอง14000
ร้านส.ปลาทอง160-162ถนนนิกรเกษมต.ธานีอ.เมืองสุโขทัยจ.สุโขทัย64000
บจก.พ.วัฒนกิจ109ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดงอ.เมืองอ่างทองจ.อ่างทอง14000
ร้านแมวหมาร่าเริง57/19-22ถนนวงษ์โตต.ในเมืองอ.เมืองชัยนาทจ.ชัยนาท17000
เอกะแพท273,273/1-3ถนนสีหราชเดโชชัยต.ในเมืองอ.เมืองพิษณุโลกจ.พิษณุโลก65000
โฮมเพ็ทช็อป555ถนนเจริญสุข ต.ในเมืองอ.เมืองกำแพงเพชรจ.กำแพงเพชร62000
ร้านธัญญะ เพ็ทช็อปช.17/149-150ถนนวงษ์สวรรค์ต.ปากน้ำโพอ.เมืองนครสวรรค์จ.นครสวรรค์60000
ร้านเพชรปลางาม220-220 ถนนราชดำเนิน 1ต.ในเมืองอ.เมืองกำแพงเพชรจ.กำแพงเพชร62000
ร้านบ้านรักสัตว์1/32-33ถนนบุษบาต.ในเมืองอ.เมืองพิจิตรจ.พิจิตร66000
DOOBIEDOG32/18 ม. 3ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรีต.สามเมืองอ.ลาดบัวหลวงจ.พระนครศรีอยุธยา13230
ร้านชลชัยสหการ87/22ถนนเอกาทศรฐต.ในเมืองอ.เมืองพิษณุโลกจ.พิษณุโลก65000
คิวซี อาหารสัตว์141/6 ม. 6ต.พัฒนานิคมอ.พัฒนานิคมจ.ลพบุรี15140
พูนศักดิ์พานิช410 ม. 5ต.หนองมะค่าโมงอ.ด่านช้างจ.สุพรรณบุรี72180
ปันปัน เพ็ทแลนด์25/11ถนนพระพันวษาต.ท่าพี่เลี้ยงอ.เมืองสุพรรณบุรีจ.สุพรรณบุรี72000
คุณดาลัด โรจนพิศาลกุล43ถนนราษฎร์สำราญ ต.สองพี่น้องอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี72110
เนโกะเพ็ทช็อป337/3 ม. 10ต.ท่าแคอ.เมืองลพบุรีจ.ลพบุรี15160
ร้านพิชัยสัตวแพทย์1/1-3ถนนรามเดโชต.ทะเลชุบศรอ.เมืองลพบุรีจ.ลพบุรี15000
ชาร์โคล เพ็ทช็อป7,9ถนนบำรุงราษฎร์ต.ในเมืองอ.เมืองจ.กำแพงเพชร10000
เพ็ท สเตชัน214 หมู่ที่ 6ต.ทะเลชุบศรอ.เมืองลพบุรีจ.ลพบุรี15000
ร้านปลื้มเพ็ทช็อป50ถนนเณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยงอ.เมืองสุพรรณบุรีจ.สุพรรณบุรี72000
ร้านซุปเปอร์เพ็ทเลขที่ 228/111 ม. 7ต.ท่าโพธิ์อ.เมืองพิษณุโลกจ.พิษณุโลก65000
บจก.ลอนดอนโฮลเซล-ซูเปอร์มาร์เก็ต2ซอยเสรีไทย 2ต.ตาคลีอ.ตาคลีจ.นครสวรรค์60140
เพ็ทเตอร์ ฟาร์ม่า423/1 ม. 1ต.หันคาอ.หันคาจ.ชัยนาท17130
จิตรเจริญ รุ่งเรือง245/40ถนนบึงพระจันทร์ต.ในเมืองอ.เมืองพิษณุโลกจ.พิษณุโลก65000
แลนด์มาร์ค คลินิก & เพ็ทช็อป50ถนนประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยงอ.เมืองสุพรรณบุรีจ.สุพรรณบุรี72000
แคนดี้ เพ็ดช็อป234ถนนประชาอุทิศ ต.ในเมืองอ.เมืองพิษณุโลกจ.พิษณุโลก65000
นครา เพ็ทช็อป184/58 ม. 10ต.นครสวรรค์ตกอ.เมืองนครสวรรค์จ.นครสวรรค์60000
ร้านฅนรักสัตว์90ถนนราษฎ์เกษมอุทิศ ต.ในเมืองอ.เมืองพิจิตรจ.พิจิตร66000
ปลาปอมส์20/268ถนนสระหลวงต.ในเมืองอ.เมืองพิจิตรจ.พิจิตร66000
คุณอมรา จันทร์คุณาภาส319/14ถนนพระสังข์ต.นาคลีอ.ตาคลีจ.นครสวรรค์60140
ร้านชัชวาลย์ น้ำใส การเกษตร5/7ถนนอุไรรัตน์ต.แก่งคอยอ.แก่งคอยจ.สระบุรี10110
คลินิกสัตว์เลี้ยงต้นรักษ์98/92 หมู่ที่ 5ต.พลายชุมพลอ.เมืองจ.พิษณุโลก65000
บัวงามฟาร์ม718/1 ม. 2ต.หาดเสี้ยวอ.ศรีสัชนาลัยจ.สุโขทัย64130
หจก.โชคเกษตร เพ็ทมาร์ท475 ม. 1ต.วิหารแดงอ.วิหารแดงจ.สระบุรี18150
นิวเพ็ทช็อป54/2-3ถนนนิกรเกษมต.ธานีอ.เมืองสุโขทัยจ.สุโขทัย64000
ร้านช.พิษณุโลกปศุสัตว์109ถนนสิงหวัฒน์ ต.ในเมืองอ.เมืองพิษณุโลกจ.พิษณุโลก65000
หจก.ตาลเดี่ยว เพ็ทช็อป 245724/8ถนนราชมนูต.ในเมืองอ.เมืองพิษณุโลกจ.พิษณุโลก65000
ศิริส์ เพ็ทช็อป45/1 ถนนเทศบาล 1ต.ในเมืองอ.เมืองจ.กำแพงเพชร62000
ลิ้มเจริญภัณฑ์1277/3 ม. 2ต.ท่ามะเขืออ.คลองขลุงจ.กำแพงเพชร62120
สำราญอาหารสัตว์28ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียวอ.เมืองจ.สระบุรี18000
โรงพยาบาลสัตว์ พี.อี.ที.1/53ถนนอยุธยา-อ่างทองต.โพสะอ.เมืองอ่างทองจ.อ่างทอง14000
กิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท145ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศรอ.เมืองลพบุรีจ.ลพบุรี15000
ท่านขุนอาหารสัตว์43/8ถนนพรหมประเสริฐต.ในเมืองอ.เมืองชัยนาทจ.ชัยนาท17000
คุณน้ำคำ ด่านไทยวัฒนา8/15 หมู่ที่ 16ต.บางกระสั้นอ.บางประอินจ.พระนครศรีอยุธยา13160
แมคกี้ แอนด์ โมเดล เพ็ทช็อป46/2ถนนเวสสุวรรณ์ต.ปากน้ำโพอ.เมืองนครสวรรค์จ.นครสวรรค์60000