ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อร้านค้าสาขาบ้านเลขที่/หมู่/อาคารซอยและถนนแขวง/ตำบลเขต/อำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000)สาขา อุดรธานี249-249/1 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานีจ.อุดรธานี41000
บจก.ขอนเเก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท699ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่นจ.ขอนแก่น40000
ร้านเพื่อนสนิท243/179-180 ซอย วัดท่าตะโก ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา30000
บริษัท เพ็ท เบสท์ ซัพพลาย จำกัด237/4 หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่มอ.เมืองจ.นครราชสีมา30000
หจก.พี.เอ็น.เทรดดิ้งการเกษตร150/3-4 ถนนแจ่มนุสรณ์ต.หมากแข้งอ.เมืองอุดรธานีจ.อุดรธานี41000
บจก.เรืองโรจน์ เพ็ท ช็อป657659ถนนมิตรภาพต.ปากช่องอ.ปากช่องจ.นครราชสีมา30130
บีม เพ็ทช็อป939/11 ถนนสุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา30000
ร้านมิตรภาพการเกษตร353/4 ถนนมิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา30130
บริษัท ริรินดา กรุ๊ป จำกัด988/74 หมู่บ้านศุภาลัยเบลล่า หมู่ 1ต.บ้านเลื่อมอ.เมืองจ.อุดรธานี41000
ญาญ่ารักษาสัตว์1129/5 หมู่ที่ 3ถนนประจักษ์ต.ในเมืองอ.เมืองจ.หนองคาย43000
พี เอส เพ็ท ช็อป66,68ถนนมหาดไทยต.ในเมืองอ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา30000
ร้านฟาร์มทอง(2002)1487/14ถนนรอบเมืองต.ธาตุเชิงชุมอ.เมืองสกลนครจ.สกลนคร47000
บจก.นิวเจ็นแมน199/9ซ.ตรอกสำโรงจันทร์ต.ในเมืองอ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา30000
ร้านคลังเกษตรเพ็ทเซ็นเตอร์778/4 ถนนราชการรถไฟ 4ต.เมืองใต้อ.เมืองศรีสะเกษจ.ศรีสะเกษ33000
พี.เอ็น.เพ็ทช็อป585 หมู่ที่ 5ต.วังสะพุงอ.วังสะพุงจ.เลย42130
หจก.ชาติชายฟาร์ม218/18-20 ถนนเทศบาล 3ต.ในเมืองอ.เมืองสุรินทร์จ.สุรินทร์32000
ร้านป.ปลาดี12/18ถนนร่วมใจต.กุดป่องอ.เมืองเลยจ.เลย42000
ร้านธีรเมศร์ เพ็ทช็อป475 ม. 3ต.หมื่นไวยอ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา30000
ร้านเจอร์รี่ เพ็ทมาร์ท388/1 ม. 1ต.ไชยมงคลอ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา30000
ร้านมาร์คอาหารสัตว์296 / 1 ม. 3ต.หัวทะเลอ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา30000
จตุจักรชัยภูมิ261/14-15 ม. 6ถนนโนนไฮ-เมืองเก่าต.ในเมืองอ.เมืองชัยภูมิจ.ชัยภูมิ36000
บจก.ไจแอนท์ เพ็ทช็อป729/2ถนนท้าวสุระต.ในเมืองอ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา30000
ร้าน เฮ้งน่ำเฮง76/6-7ถนนหลังสถานีรถไฟต.ในเมืองอ.เมืองบุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์31000
ร้านปลาเงินปลาทอง1/3ถนนสลกเชียงคานต.กุดป่องอ.เมืองเลยจ.เลย42000
คลินิกเพื่อนสัตว์108-110ถนนประจันตต.นางรองอ.นางรองจ.บุรีรัมย์31110
บริษัท ชัยศิริเพ็ทมอลล์ จำกัด333 หมู่ที่ 11ถนนหนองคาย-อุดรธานีต.หนองกอมเกาะอ.เมืองจ.หนองคาย43000
ร้านแอนนิมอลเพ็ทช็อป12/1ถนนมิตรภาพ-หนองคายต.ในเมืองอ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา30000
พี.เอส.เกษตรเซ็นเตอร์181 ม. 14ถนนอนันทจินดาต.ในเมืองอ.พิมายจ.นครราชสีมา30110
รพ.สัตว์ สาเกตุนคร65-67ถนนปัทมานนท์ต.ในเมืองอ.เมืองร้อยเอ็ดจ.ร้อยเอ็ด45000
ร้านกิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท โคราช50 ม. 15ต.โนนไทยอ.โนนไทยจ.นครราชสีมา30220
ร้านชัยมงคล39/1 หมู่ที่ 12ถนนนิตโยต.ธาตุเชิงชุมอ.เมืองจ.สกลนคร47000
บจก.วาริน-อุบล เพ็ทแพชชั่น41/3-5 ถนนศรีสะเกษ 2ต.วารินชำราบอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี34190
ร้านเจพี เพ็ทมาร์ท727 ม. 5ต.ปรุใหญ่อ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา30000
ร้อยเอ็ดเกษตรภัณฑ์221/7ถนนผดุงพานิชต.ในเมืองอ.เมืองร้อยเอ็ดจ.ร้อยเอ็ด45000
บจก.ซุ่นเฮงพลาซ่า981ถนนกวงเฮง ต.เมืองใต้อ.เมืองศรีสะเกษจ.ศรีสะเกษ33000
ร้านสมเด็จปลาตู้135/2-3 ม. 5ต.สมเด็จอ.สมเด็จจ.กาฬสินธุ์46150
โรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวช บ้านเกาะ958 หมู่ที่ 1ถนนสุรนารายณ์ต.บ้านเกาะอ.เมืองจ.นครราชสีมา30000
พาฝันเพ็ทช็อป801ถนนเดชอุดม ต.ในเมืองอ.เมืองจ.นครราชสีมา30000
คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงหมอฟ้า333/3 ม. 17ถนนสืบศิริต.เมืองปักอ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมา30150
คลีนิกรวมสัตวแพทย์388/10 ม. 3ต.ห้วยเหนืออ.ขุขันธ์จ.ศรีสะเกษ33140
รพ.สัตว์ ซำบาย แอด ชุมแพ212/1-3 ม. 10ต.ไชยสออ.ชุมแพจ.ขอนแก่น40130
คุณภาวิณี ปิติถาโน399/6 ม. 4ต.ปรุใหญ่อ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา30000
กะหมากะแมว123/8-9ถนนราษฎร์คำนึงต.ในเมืองอ.เมืองขอนแก่นจ.ขอนแก่น40000
ร้านโปรเพ็ท สัตว์เลี้ยง203/1ถนนนครสวรรค์ต.ตลาดอ.เมืองมหาสารคามจ.มหาสารคาม44000
เจริญทรัพย์การเกษตร529/2 หมู่ที่ 8ต.เมืองคงอ.คงจ.นครราชสีมา30260
สำราญอาหารสัตว์(ปากช่อง)794/3ถนนมิตรภาพสายเก่าต.ปากช่องอ.ปากช่องจ.นครราชสีมา30130