ภาคเหนือ

ชื่อร้านค้าสาขาบ้านเลขที่/หมู่/อาคารซอยและถนนแขวง/ตำบลเขต/อำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์
บจก.เพ็ทมาร์ทเชียงใหม่สาขา 1 คลองชลประทาน239/6 ม. 12 ต.หนองควายอ.หางดงจ.เชียงใหม่50230
บจก.เพ็ทมาร์ทเชียงใหม่สาขา2 หางดง158 ม.4ต.บ้านแหวนอ.หางดงจ.เชียงใหม่50230
บจก.เพ็ทมาร์ทเชียงใหม่สาขา 3 สันกำแพง104/9 ม.5ต.ไชยสถานอ.สารภีจ.เชียงใหม่50140
บจก.เพ็ทมาร์ทเชียงใหม่สาขา 4 ลำพูน50/1-3 ม.11ต.บ้านกลางอ.เมืองลำพูนจ.ลำพูน51000
บจก.เพ็ทมาร์ทเชียงใหม่สาขา 5 ท่ารั้ว199 ม.7ต.สันปูเลยอ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่50220
บจก.เพ็ทมาร์ทเชียงใหม่สาขา 6 พายัพ16/32 ม.2ต.ท่าศาลาอ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่50000
บจก.เพ็ทมาร์ทเชียงใหม่สาขา 7 แม่ริม5/20 ม.7ต.ริมใต้อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่50180
บจก.ไทยเพ็ทคอนเนอร์สาขา 8 แม่โจ้241 ม.6ต.หนองจ๊อมอ.สันทรายจ.เชียงใหม่50210
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000)สาขา แม่เหียะ เลขที่ 102 ม. 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่50100
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000)สาขา สวนดอกเลขที่ 257/20 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่50200
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000)สาขา เชียงราย61 หมู่ที่ 4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.เชียงราย57000
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา ข่วงสิงห์17/2 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่50300
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา จอมทอง613/3-4 หมู่ที่ 11 ต.ข่วงเปา อ.จอมทองจ.เชียงใหม่50160
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา บวกครก51/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองจ.เชียงใหม่50000
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา ป่าก่อ943/7 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองจ.เชียงราย57000
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา รวมโชค332/8-9 หมู่ที่ 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทรายจ.เชียงใหม่50210
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา ลำพูน25/3 ถนนรอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ลำพูน51000
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา ศรีบัวเงิน53/3-4 หมู่ที่ 6 ต.ไชยสถาน อ.สารภีจ.เชียงใหม่50140
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา สันทราย416 หมู่ที่ 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทรายจ.เชียงใหม่50210
บจก.น้ำปิงปศุสัตว์(2000) สาขา หนองหอย83/5 หมู่ที่ 3 ต.หนองหอย อ.เมืองจ.เชียงใหม่50000
บจก.คิว คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป358/9 ม. 6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรายจ.เชียงราย57100
ร้านอันธิกาเพ็ทช็อป15/14 ถนนชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่50200
บมจ.ธนพิริยะ329 ม. 8 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงรายจ.เชียงราย57100
ร้านสมายด๊อก เพ็ทช๊อป111/6 ถนนกองทรายต.วัดเกตอ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่50000
ร้านสุขเกษมเพ็ทมาร์ท80/31-32 ถนนสุขเกษม ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์จ.อุตรดิตถ์53000
บจก.เพ็ทมอลล์บจก.เพ็ทมอลล์202/6 ม. 22 ถนนเวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรายจ.เชียงราย57000
บจก.เพ็ทมอลล์สาขา ท.6209/8 หมู่ที่ 26 ถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรายจ.เชียงราย57000
บจก.เพ็ทมอลล์สาขา หน้า ม.พะเยา135 หมู่ที่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงรายจ.เชียงราย57000
บจก.เพ็ทมอลล์สาขา ประตูชัย69/12 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยาจ.พะเยา56000
บจก.เพ็ทมอลล์สาขา สามัคคี378/10 หมู่ที่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรายจ.เชียงราย57000
ร้านลำปางสัตวภัณฑ์97ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาทอ.เมืองลำปางจ.ลำปาง52000
คูลแคทคาเฟ่231/17ถนนห้วยแก้วต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหม่10200
พลอยปลาตู้ แอนด์ เพ็ทมาร์ท สาขา 4405 หมูที่ 12ต.โป่งงามอ.แม่สายจ.เชียงราย57130
ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต78 ม. 7ถนนเชียงใหม่-ฮอดศูนย์กระจายสินค้าริมปิงต.แม่เหียะอ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่50100
ร้านล้านเก้าเพ็ทช้อป161 ม. 6ต.ขี้เหล็กอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่50180
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัวลายการเกษตร200/1ถนนวัวลายต.หายยาอ.เมืองจ.เชียงใหม่10100
ร้านรักสัตว์ โอเวอร์ซีส์ เพ็ทช๊อพ69/1ถนนเชียงใหม่-ลำปางต.หนองป่าครั่งอ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่50000
เพื่อน เพทช็อป19/6ถนนหัสดิเสวีต.ช้างเผือกอ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่50300
ร้านแม่โจ้ อาหารสัตว์89/3 ม. 12ถนนเชียงใหม่-พร้าวต.หนองหารอ.สันทรายจ.เชียงใหม่50290
เพื่อนปศุสัตว์อุตรดิตถ์286/1ถนนบรมอาสน์ต.ท่าอิฐอ.เมืองอุตรดิตถ์จ.อุตรดิตถ์53000
ร้าน ฟิชทาวน์ ลำพูน99/1 ม. 10ต.เหมืองง่าอ.เมืองลำพูนจ.ลำพูน51000
ดลยา-เจ232/93 หมู่ที่ 2ต.หางดงอ.หางดงจ.เชียงใหม่50230
แพร่เพ็ทช็อป219/1/2ถนนยันตรกิจโกศลต.ในเวียงอ.เมืองแพร่จ.แพร่54000
ร้านป.ปลาทอง2/135ถนนภูเก็ตต.ในเวียงอ.เมืองแพร่จ.แพร่54000
ป.พิษณุ อาหารสัตว์345/29-30 หมู่ที่ 13ต.สามง่ามอ.สามง่ามจ.พิจิตร66140
หจก.กาดคำ พลาซ่า17/3ถนนผดุงม่วยต่อต.จองคำอ.เมืองแม่ฮ่องสอนจ.แม่ฮ่องสอน58000
หจก.แม่สายอะควาเพ็ทเลขที่ 166 หมู่ที่ 5ต.เวียงพางคำอ.แม่สายจ.เชียงราย57130
เพ็ท เลิฟเวอร์152/16ถนนลำปาง-แม่ทะต.พระบาทอ.เมืองลำปางจ.ลำปาง52000
พิว.พิว เพ็ทช็อป188/1 ม. 8ถนนพหลโยธินต.แม่สายอ.แม่สายจ.เชียงราย57130
ร้านลำปาง เพ็ทแคร์165/3-4ถนนประสานไมตรีต.สบตุ๋ยอ.เมืองลำปางจ.ลำปาง52100
ปลาสวยงามแอนด์เพ็ทช้อปแม่สาย166 หมู่ที่ 5ต.เวียงพางคำอ.แม่สายจ.เชียงราย57130
เชียงรายเกษตรพัฒนา24 ม. 6ต.สันทรายอ.เมืองเชียงรายจ.เชียงราย57000
ร้านพิเชษฐฟาร์ม278ถนนบรมอาสน์ ต.ท่าอิฐอ.เมืองอุตรดิตถ์จ.อุตรดิตถ์53000
ร้านสันทรายเพ็ทมาร์ท358/1 ม. 3ต.สันทรายน้อยอ.สันทรายจ.เชียงใหม่50210
บจก.โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่29/5-6 ม. 6ต.สันกลางอ.สันกำแพงจ.เชียงใหม่50130
ร้านเชียงรายฟิชเซ็นเตอร์403/9 ม. 13ต.รอบเวียงอ.เมืองเชียงรายจ.เชียงราย57000
ร้านอรุณอาหารสัตว์ 124/38ถนนท่าคราวน้อยต.สบตุ๋ยอ.เมืองลำปางจ.ลำปาง52100
โอคามิ เพ็ทช็อป304 หมู่ที่ 10ต.ป่าไผ่อ.สันทรายจ.เชียงใหม่50210
นำโชค เพ็ทช็อป111/1ถนนริมคลองชลประทานต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหม่50200